Bachelor & master in de industriële wetenschappen: milieukunde

Profiel

De Bachelor en Master of Science in de industriële wetenschappen: Milieukunde (industrieel ingenieur milieukunde) zijn een unieke opleiding in Vlaanderen, enkel en alleen aangeboden door Universiteit Gent Campus Kortrijk.
Industrieel ingenieurs verwerven vooral toepassingsgerichte kennis die zij kunnen gebruiken om bestaande toepassingen en ontwerpen te verbeteren of om systemen te optimaliseren in een specifieke bedrijfs- of sectorcontext. Als industrieel ingenieur milieukunde ben je dan ook in staat om heel concrete en duurzame oplossingen te formuleren voor de actuele milieuproblemen waar bedrijven mee geconfronteerd worden, zoals het vermijden of verminderen van bodem-, water- en luchtverontreiniging, het beheersen van de afvalstromen en het voldoen aan de steeds strengere regelgeving rond energie en broeikasgasemissies. Dit doe je bijvoorbeeld door het ontwikkelen van lage emissietechnieken, door de optimalisatie van waterzuiveringsinstallaties, door grondstoffen en energie beter te beheren en door de milieuwetgeving toe te passen.

Toelatingsvoorwaarden

Bachelor:

Een diploma van het secundair onderwijs geeft rechtstreeks toegang tot Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: Milieukunde. Een minimum van 4 uur wiskunde wordt aangeraden.

Master:

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde
 2. Mits het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma
  • Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: chemie
  • Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie
 3. Mits het met succes voltooien van een schakelprogramma
  • Bachelor in de milieuzorg
  • Bachelor in de biochemische laboratoriumtechnologie
  • Bachelor in de agro- en biotechnologie
  • Bachelor in de chemie

Erkenning milieucoördinator

Wie afstudeert als Master industriële wetenschappen: milieukunde behaalt automatisch ook het getuigschrift van milieucoördinator A.

Beroepsperspectieven

Wie opteert voor industriële wetenschappen aan UGent Campus Kortrijk, kiest voor kwalitatief onderwijs afgestemd op het werkveld. Onze docenten putten hun kennis en ervaring uit verschillende disciplines. Zij werken heel nauw samen met hun bedrijvennetwerk. Dit garandeert een boeiende wisselwerking tussen het opleidingsprogramma en de realiteit van het bedrijfsleven. Met je diploma kom je dan uiteraard ook heel vlot op de arbeidsmarkt terecht.
Het beroepenveld van een industrieel ingenieur milieukunde is zeer ruim. Je komt terecht in de meest diverse sectoren en functies: studie- en adviesbureaus, KMO’s, overheid, natuurontwikkeling, preventie, waterzuivering, luchtzuivering, bodemsanering, afvalbeheer, energiebeheer, recyclage, gezondheid en veiligheid, (hoger) onderwijs ... Onze afgestudeerden gaan aan de slag als milieucoördinator, -consulent, -adviseur, -manager, -analist, -technoloog, -deskundige, -ambtenaar, technisch-commercieel verantwoordelijke, onderzoeker, saneerder, beheerder, zelfstandig ondernemer ...

Programma

Het volledige programma van deze 3-jarige Bachelor (180 ECTS) en 1-jarige Master opleiding (60 ECTS) is te vinden in de studiegids van de Universiteit Gent.