News:

Welcome event CES&T students

Welcome event open to all students following the programmes supported by the CES&T

Date: 9 October 2014 at 7 pm

Venue: FBE, Coupure Links 653, OEHOE (Block E)

Programme:

19h00-19h05:  Introduction (Prof. Ingmar Nopens)

19h10-19h40: Guest lecture "Global Environmental Challenges" (prof. Em. Willy Verstraete)

19h45-20h45: Interactive discussion sessions

20h45-...: Networking reception

 

 

Transitie UGent

Op donderdag 26 juni tussen 12.00 en 14.30 uur organiseren we in het Palmarium van het complex Ledeganck een nieuwe bijeenkomst van Transitie UGent. Op deze samenkomst zullen de groepen die rond water, groen en cultuur gewerkt hebben, hun toekomstvisie en hun voorgestelde icoonprojecten aan jullie voorstellen. Vervolgens rollen we dit uit naast het werk en de nieuwe ideeën van de andere thema’s (mobiliteit, energie, aankopen en afval, voeding, onderwijs en onderzoek) en is er de gelegenheid om input te geven. Dit alles in een hopelijk zomerse plantentuin.

Fonds Ernest du Bois

Het Fonds Ernest du Bois – beheerd door de Koning Boudewijnstichting – is bedoeld voor jonge ingenieurs die onderzoek doen over het thema water en de beschikbaarheid ervan voor de bevolking over gans de wereld, de bescherming van de reserves, problemen rond vervuiling, behandelingstechnieken, ...
Daarom lanceert de Koning Boudewijnstichting de Prijs Ernest du Bois voor het onderzoek naar water en de toepasbaarheid ervan in de wereld die elk jaar vier jonge laureaten of laureates zal bekronen, verdeeld over de volgende categorieën:

Pages

Study Programmes: