Milieuprijs Arcelor Mittal Gent 2013

Geschiedenis

De 'Milieuprijs Arcelor Mittal Gent met medewerking van Indaver’ bevestigt de nauwe samenwerking op het vlak van milieuonderzoek tussen de industrie en de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Vanuit de gemeenschappelijke overtuiging dat duurzaamheid drie essentiële componenten omvat nl. een ecologische (planet), een sociale (people) en een economische (profit), ontstond binnen de Universiteit Gent met het toenmalige Centrum voor Milieusanering al snel een netwerk naar andere maatschappelijke actoren zoals de overheid en de industrie. Twee van de grootste werkgevers uit de regio, de UGent en Sidmar, vonden elkaar binnen deze thematiek en in 1995 werd voor de eerste keer de Sidmarprijs uitgereikt. Op dat moment was de prijs voorbehouden voor afstudeerwerken uit de postgraduaatopleiding ‘Milieuwetenschappen en -technologieën’ en de opleiding ‘M.Sc. in Environmental Sanitation’. In de loop van de jaren is de prijs opengesteld voor alle masterproeven die in de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen voorbereid worden en waar een milieugerelateerd onderwerp bestudeerd wordt. In 2006 wijzigde de naam van Sidmar naar ArcelorMittal. Sinds 2009 is ook Indaver NV, het hoogtechnologisch bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzaam en integraal beheer van gevaarlijk afval voor bedrijven en openbare besturen, betrokken bij de organisatie van deze milieuprijs.

In het kort

Jaarlijks worden twee milieuprijzen toegekend aan de beste masterproeven aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (FBW) waarin een thema inzake de milieuproblematiek wordt behandeld. De "Milieuprijs ArcelorMittal Gent met medewerking van Indaver" wordt zoals de vorige jaren uitgereikt aan twee studenten: een prijs gaat naar een afgestudeerde bio-ingenieur, de tweede naar een student uit de opleiding “M.Sc. in Environmental Sanitation”. Elke milieuprijs omvat een certificaat en een bedrag van 1000 €. De milieuprijzen zullen worden uitgereikt tijdens de plechtige proclamatie van alle promovendi van de FBW. De evaluaties gebeuren op basis van de inhoud, logische opbouw, originaliteit en relevantie van het werk inzake de milieuproblematiek, kritische ingesteldheid van de auteur en presentatie en afwerking van de masterproef.

Laureaten Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

1. Marie Tapiwa Bossyns
Titel:  Appropriate Renewable Energy for Water Pumping in Rural Mozambique
Promotor: prof. dr. ir. Jan Pieters

2. Arne Braems
Titel: Kortsluiting van microbiële aggregaten in anaerobe vergisting
Promotor: prof. dr. ir. Korneel Rabaey

3. Tinfong Ip
Titel: Energiebehoefte en waterkwaliteit van een compacte FO-unit voor drinkwaterproductie
Promotor: prof. dr. ir. Arne Verliefde
 
De prijs in deze categorie wordt uitgereikt aan Arne Braems en aan Marie Tapiwa Bossyns.
 
Laureaten Master of Science in Environmental Sanitation

1. Sandra Milena Malagon Jimenez
Titel: Co-metabolic degradation of micropollutants in drinking water
Promotor: prof. dr. ir. Nico Boon
 
2. Marie Anne Eurie Forio
Titel: Influence of soil amendments of Cd and Zn mobility and plant availability
Promotoren: prof. dr. ir. Filip Tack en dr. ir. Erik Meers
 
De winnaar van de prijs in deze categorie is Sandra Milena Malagon Jimenez.