Studienamiddag 'Klimaatplannen in en rond de stad - De rol van beleid en private inspanningen'

Het IVPV, het CES&T en de UGent opleidingen Milieukunde, Milieusanering en Milieubeheer nodigen u van harte uit op een studienamiddag waarbij publieke en private sector samenkomen om uitgesproken klimaatdoelstellingen en de concrete acties hierrond rond de steden Gent en Kortrijk voor te stellen en er over te discussiëren.

Vanuit de Dienst Milieu en Klimaat van Stad Gent wordt het Klimaatplan voorgesteld, met focus op bedrijven en hernieuwbare energie. Onder andere energiecoaching en het energieluik in het uitgiftebeleid voor het bedrijventerrein Wiedauwkaai worden toegelicht, alsook de lopende ESCO (Energy Service COmpany)-projecten waar Stad Gent in ondersteunt. Vanuit de Dienst Economie wordt het Gentse speerpuntenbeleid voorgesteld, met focus op innovatieve Cleantech. Verschillende lopende projecten en een omgevingsanalyse van belangrijk actoren, specifiek voor de Regio Gent, komen aan bod. Ook de visie van een ontwikkelingsplan, met als Gentse ambitie in 2030 uit te blinken als actieve cleantech cluster, wordt voorgesteld.

ArcellorMittal drukt als groot bedrijf in de Gentse zeehaven natuurlijk een belangrijke stempel op de ecologische voetafdruk van de stad en provincie. Daarom stelt het bedrijf alles in het werk om de impact van de staalproductie zo laag mogelijk te houden. In de presentatie komen de concrete acties naar voor die ArcellorMittal Gent hiervoor onderneemt.

Ook de Universiteit Gent zelf draagt haar steentje bij aan een duurzamere bedrijfsvoering, en dit via concrete acties zoals Transitie UGent, maar ook door duurzame inrichting van gebouwen en technologieparken. De achtergrondbeslissingen hierrond komen in deze presentatie aan bod.

Kortrijk heeft sinds kort een heuse klimaatcoalitie, waarin de stad, gezinnen, scholen, verenigingen en bedrijven samen hun schouders zetten onder een gezonde en fijne toekomst. Bekende uitlopers hiervan zijn het Green light district in Budafabriek, Leielekkerland, en het momenteel in de kijker lopende project klimaatneutrale ontwikkeling van Kortrijk Weide.
Tijdens de presentatie worden de doelstellingen van de klimaatcoalitie en een aantal concrete projecten in de verf gezet.