InspiringAfternoon@FBW-UGent: ‘Inspiration through collaboration’

Introductie

Het CES&T organiseert op 17 maart 2017 een InspiringAfternoon@FBW-UGent, getiteld ‘Inspiration through collaboration’. Dit event bouwt verder op het succes van het eerdere InspiringEvening@FBW-UGent 2015, waar het bestendigen van bestaande relaties, het bouwen van nieuwe en het delen van kennis centraal staan. De namiddag gaat van start met een reeks parallelle sessies waarin we op een interactieve, gedetailleerde manier discussiëren omtrent speerpunten op vlak van milieu. Hierna volgt een plenaire sessie met high-level sprekers vanuit de industrie, het beleid en onderzoek. We stellen samenwerkingsmogelijkheden voor, alsook reeds bestaande samenwerkingen, ter inspiratie voor toekomstige samenwerkingen tussen het CES&T, het beleid en de industrie. Als afsluiter kan u genieten van een netwerkreceptie, waar de subgroepen van het CES&T een standje uitbaten voor verdere interactie en uitwisseling van informatie.

 

Programma

 

Uitgebreid programma en materiaal

Lees een digest van deze InspiringAfternoon hier, of bekijk de presentaties van de sessies hieronder.

 

14u-16u: Parallelle sessies:

1) CAPTURE: valorisatie en acceleratie voor grondstof hergebruik

(lees de digest van deze sessie hier)

Waterhergebruik
  Arne Verliefde – Universiteit Gent
  David Moed – Evides

CO2 valorisatie
  Korneel Rabaey – Universiteit Gent
  Carl De Mare – Vice-President ArcelorMittal Group CTO, Head of Technology Strategy

Polymeer opportuniteiten
  Steven De Meester – Universiteit Gent
  Nico Kimpe – VanHeede

 

2) Energie-efficiënt (her)gebruik van nutriënten creëert kansen voor klimaat en economie

(lees de digest van deze sessie hier)

Recuperatie en hergebruik van nutriënten 
  Prof. Erik Meers – Universiteit Gent
  Koen van Keer – Yara International

Broeikasgasemissies uit agro-ecosystemen
  Prof. Steven Sleutel – Universiteit Gent
  Julien Matheys – Vlaamse overheid, Dept. leefmilieu, natuur & energie

Biochar als grondverbeteraar en koolstofopslag
  Prof. Frederik Ronsse – Universiteit Gent
  Henri Elen – Renovia 

Mest & Melk: herwinning van energie en sluiting van stikstofcirkel op een melkveebedrijf 
  Prof. Eveline Volcke – Universiteit Gent
  Marion Bloemendal, Project manager milk – Danone Belgium

Afsluiter: ‘Bestaat er naast carbon ook nutrient leakage?’
  Prof. Jeroen Buysse – Universiteit Gent

 

3) International business and policy opportunities and challenges for sustainable environmental management (Voertaal Engels)

(lees de digest van deze sessie hier)

Transferring technology to developing nations
  Sabrina Wanys – Universiteit Gent
  Korneel Rabaey – Universiteit Gent
  Marc Despiegelaere – Protos
       Nayaret Acosta – Universiteit Gent

Integration of environmental modelling and stakeholder participation to support decision-making in policy development
  Peter Goethals – Universiteit Gent & Elina Bennetsen – VMM & Steven Broekx – VITO
  Sander Jacobs – INBO
  Daniel Mercado – Universiteit Gent

 

4) De weg naar duurzame sanering en management bij stedelijke herontwikkeling

(lees de digest van deze sessie hier)

Nieuwe ontwikkelingen in bodem en grondwater meettechnieken
  E. Wille - OVAM & E. Van de Vijver – Universiteit Gent
  Tim Op’t Eyndt, Goedele Verreydt – Iflux

In-situ sanering
  H. Baillieul, J. Vandenbruwane – SODECON
  Pieter Beel – Envisan

Duurzame herontwikkeling van brownfields
  Beatrijs Lambié – Anteagroup & T. Caers – OVAM
  S. De Clerck – ABO nv

 

16u15-17u30: Plenaire sessie

1. De chemie van een duurzame politiek – Carl Devos (15’)

2. Cleantech cluster regio Gent: van linear naar circulair Mathias De Clercq – Eerste Schepen Stad Gent (5’)

3. Samenwerking met UGent binnen West-Vlaanderen: van inspiratie naar resultaten - Jean de Bethune – Gedeputeerde West-Vlaanderen (5’)

4. UGent Cluster duurzame chemie - Kevin van Geem (5’)

5. UGent Cluster energie - Michel De Paepe (5’)

6. UGent’s seed funding programma voor het overbrengen van kennis naar de industrie - Bart Hommez (5’)

7. Capture – Johan Bil (5’)

8. ION- project: herontwikkeling van de Suikerfabriek-site – Björn Denecker (5’)

9. Evides leerstoel - David Moed (5’)

10.  Compacte en kostenefficiënte waterzuivering met aeroob korrelslib (UGent – RHDHV – TUDelft) – Eveline Volcke (5’)

11.  BioRefine Cluster - Filip Raymaekers (5’)

12. Strategische samenwerking KWR-De Watergroep-UGent - Arne Verliefde (5')

 

17u30-19u00: Netwerkreceptie