Master Bio-ingenieur Milieutechnologie (BIORMT)

Profiel

Als toekomstig Master in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie bestudeer je via een multi-disciplinaire aanpak de processen en interacties binnen natuurlijke milieus, met aandacht voor de verschillende milieucompartimenten (lucht, water, bodem). Met behulp van chemisch-fysische en (micro)biologische meettechnieken, ecologische beoordeling, en wiskundige technieken en modellen leer je de kwaliteit van deze systemen in kaart brengen, alsook de invloed van menselijke activiteiten hierop begrijpen en interpreteren. Je verzamelt de nodige technologische kennis om de efficiëntie en ecologische duurzaamheid van processen en technologieën te kunnen inschatten en verbeteren, gebruik makend van kennis en inzicht op het vlak van (her)gebruik van natuurlijke grondstoffen, levenscyclusanalyse en schone technologie. Je verwerft tevens een diepgaande kennis en inzicht m.b.t. de principes en kwantitatieve doorrekening van fysische, chemische en biotechnologische processen voor het terugwinnen en zuiveren van gasvormige, vloeibare en vaste nevenstromen en hun (micro)polluenten; alsook van het ontwerpen, regelen, praktisch uitvoeren en integreren van milieutechnische installaties. Je diepgaande wetenschappelijke en technologische opleiding wordt in een breder maatschappelijk kader geplaatst doordat ook aandacht wordt besteed aan beleidsmatige, juridische, ethische en economische aspecten van de milieuproblematiek en –technologie.

Programma

Het volledige programma van deze 2-jarige Masteropleiding (120 ECTS) is te vinden in de studiegids van de Universiteit Gent.

Arbeidsmarkt

Dankzij deze polyvalente en academische ingenieursopleiding, ligt een brede waaier van carrièremogelijkheden voor je open: onderzoek en ontwikkeling bij overheidsinstellingen en (internationale) bedrijven, technologische en management functies in KMO’s en (inter)nationale bedrijven, gericht studiewerk bij consultancybureaus, beleidsfuncties bij plaatselijke, regionale en nationale overheden, en vele andere leidinggevende functies.
Mits het volgen van het keuzepakket ‘minor milieucoördinatie’ kan bij de Vlaamse overheid tevens een erkenning verkregen worden als Milieucoördinator type A.

Meer info

Voor info m.b.t. de opleiding Bio-ingenieur Milieutechnologie, vind je ook hier: